05/21/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

05/28/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

06/03/23 - Los Olivos, CA - Stolpman Vinyards

06/04/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

06/11/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

06/18/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

06/24/23 - Santa Barbara, CA - Museum of Natural History - Wine & Food Festival

06/25/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

07/02/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

07/09/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

07/10/23 - Lompoc, CA - Private winery event - (yep, we do 'em... drop us an Email)

07/16/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

07/23/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

07/30/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

08/06/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

08/12/23 - Los Olivos, CA - Stolpman Vinyards

08/13/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

08/20/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

08/27/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

09/03/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

09/10/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

09/17/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

09/24/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

09/25/23 - Beverly Hills, CA - Private corporate event (yep, we do 'em... drop us an Email)

10/01/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

10/08/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

10/15/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

10/21/23 - Santa Ynez, CA - Gainey Vinyards concert

10/22/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

10/29/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

11/05/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

11/12/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

11/19/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

11/22/23 - Santa Barbara, CA - University Club

11/26/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

12/03/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

12/09/23 - Atascadero, CA - Musica del Rio House Concert

12/10/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

12/16/23 - Hollywood, CA - private corporate event (yep, we do 'em... drop us an Email)

12/17/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

12/24/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:00-4:00PM

12/31/23 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:00-4:00PM

01/14/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

01/21/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

01/24/24 - Santa Barbara, CA - University Club

01/28/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

02/04/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

02/07/24 - Isla Vista, CA - UCSB - World Music Concert Series - Noon - Free

02/18/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

02/25/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

03/03/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

03/10/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

03/24/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM

03/31/24 - Santa Barbara, CA - Cold Spring Tavern - 1:30-4:30PM